Endüstriyel İzolasyon Uygulamaları


Endüstriyel izolasyon, bir veya daha çok izolasyon çeşidinin, tank-ekipman-boru yüzeylerine  uygulanması ile gerçekleştirilir.

Endüstriyel izolasyonu 4 ana başlıkta ele alabiliriz. Bunlar;

  • Sıcak izolasyon
  • Soğuk izolasyon
  • Ses izolasyonu
  • Su izolasyonu
Endüstriyel izolasyon mevcut tesis ve fabrika revizyonlarında, kapasite artırımlarında veya yeni yapılan, gıda üretim/depolama, petrokimya, rafineri, enerji üretim vb tesislerde uygulanmaktadır.

Aşağıdaki sayfa bağlantılarından daha detaylı uygulama bilgilerine ulaşabilirsiniz.